Umowy w branży IT – praktyczne wskazówki

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie jego Uczestników z zasadami prawidłowego konstruowania umów handlowych w branży IT, ze szczególnym uwzględnieniem problemu związanego z ochroną praw autorskich twórców oprogramowania komputerowego.

Tym co otrzymają Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będzie przede wszystkim praktyczna umiejętność prawidłowego konstruowania  takich umów, zabezpieczających ich interesy w należyty sposób.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

1. Ochrona praw autorskich w branży IT – wprowadzenie (czym jest program komputerowy i jakie są możliwości jego ochrony).

2. Rodzaje umów w branży IT (jak poprawnie skonstruować treść umów – postanowienia obowiązkowe oraz klauzule dodatkowe):

  • umowa licencyjna (m.in. licencja wyłączna/ niewyłączna, deweloperska, open source)
  • umowa przeniesienia praw autorskich
  • umowa hostingowa
  • umowa dystrybucyjna
  • umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • umowa serwisowa
  • umowa wdrożeniowa
  • umowa SaaS

3. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych – kary umowne, odstąpienie od umowy, odszkodowanie.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców działających w branży IT / TMT, freelancerów, agencji reklamowych, a także podmiotów opierających swoją działalność na licencjonowanych programach komputerowych.


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.