Umowa sprzedaży w praktyce

Celem szkolenia jest z jednej strony przybliżenie ogólnych zagadnień dotyczących prawnych aspektów transakcji sprzedaży, z drugiej zasad sporządzania umów kupna-sprzedaży w sposób chroniący interesy  obydwu stron.

Po odbyciu szkolenia jego Uczestnicy m.in.:

 • poznają możliwe sposoby zabezpieczania swoich interesów na poziomie negocjacji,
 • nabędą umiejętność prawidłowego konstruowania umów sprzedaży, bez narażania się na ich nieważność, a także
 • będą znali zasady skutecznego egzekwowania zobowiązań wynikających z umów sprzedaży.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

 1. Negocjacje, list intencyjny, term sheet – pierwsze kroki na drodze do podpisania umowy sprzedaży.
 2. Tryb i forma zawierania umów sprzedaży.
 3. Strony umowy sprzedaży – ich właściwa reprezentacja. Klient vs. konsument – czym różnią się te dwa pojęcia i jakie są tego skutki prawne.
 4. Miejsce i czas zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Szczególne rodzaje sprzedaży (sprzedaż na raty, sprzedaż z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bądź zawarta poza siedzibą sprzedawcy, itp.)
 6. Z czego powinna składać się umowa sprzedaży, czyli kilka słów o jej postanowieniach istotnych i dodatkowych.
 7. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy sprzedaży i sposoby egzekwowania należności umownych.
 8. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży – rękojmia, reklamacja, gwarancja, zwroty.
 9. Wady umowy sprzedaży skutkujące jej nieważnością.
 10. Możliwość uchylenia się od skutków prawnych umowy sprzedaży.
 11. Zmiany umowy oraz przenoszenie praw i obowiązków z niej wynikających.
 12. Międzynarodowy obrót towarami – zagadnienia wybrane. Zasady konstruowania umów z podmiotami zagranicznymi.

Szkolenie skierowane jest do każdego podmiotu zajmującego się sprzedażą towarów lub usług, niezależnie od branży i formy w jakiej ta sprzedaż się odbywa (aukcje internetowe, sprzedaż stacjonarna).


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.