Szczególne obowiązki przedsiębiorcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

Celem szkolenia jest przekazanie jego Uczestnikom wiedzy na temat zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, ze szczególnym wskazaniem czym taka działalność różni się do tej prowadzonej z wykorzystaniem środków tradycyjnych (tj. w formie stacjonarnej).

Po ukończeniu szkolenia jego Uczestnicy m.in.:

  • będą potrafili samodzielnie redagować oraz aktualizować regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną,
  • poznają zasady ochrony danych osobowych swoich klientów, a także
  • nabędą niezbędną wiedzę na temat szczególnych obowiązków nałożonych na nich przez właściwe przepisy prawa oraz sposobów na skuteczne ich wypełnienie.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

1. Źródła regulacji.

2. Pojęcie usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3. Przypadki wyłączenia stosowania ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Szczególne obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną:

  • obowiązki informacyjne (m.in. obowiązek sporządzenia regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną),
  • obowiązki z zakresu marketingu (informacja handlowa i spam), oraz
  • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługi drogą elektroniczną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie nałożonych na niego obowiązków.

Szkolenie skierowane jest do każdego przedsiębiorcy, który wykorzystuje lub planuje wykorzystywać Internet do prowadzonej przez siebie działalności. Mogą być to w szczególności właściciele sklepów internetowych, firmy prowadzące szkolenia on-line czy wszelkiego rodzaju serwisy lub portale internetowe.

 


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.