Skuteczna windykacja należności

Celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników ze skutecznymi technikami prowadzenia windykacji ich należności, z jednoczesnym wskazaniem od kogo i w jakiej wielkości mogą żądać zapłaty zaległych wierzytelności.

Po odbyciu szkolenia jego Uczestnicy m.in.:

  • poznają zasady odzyskiwania długów na każdym z 3 etapów tego procesu (poza sądem, podczas postępowania sądowego i na etapie egzekucji komorniczej),
  • nabędą umiejętność tworzenia pism niezbędnych dla odzyskania zaleglych należności,
  • dowiedzą się w jaki sposób zabezpieczać swoje wierzytelności poprzez stosowanie właściwych postanowień umownych.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

1. Źródła i rodzaje zobowiązań.

2. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorców:

  • podmioty odpowiedzialne za działania przedsiębiorstwa,
  • wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

3. Wygaśnięcie zobowiązań.

4. Umowne i ustawowe formy zabezpieczenia wierzytelności.

5. Etapy dochodzenia wierzytelności:

  • postępowanie przedsądowe,
  • postępowanie sądowe,
  • postępowanie egzekucyjne.

6. Źródła informacji o kontrahencie.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców, banków, SKOK-ów, innych podmiotów udzielających pożyczek czy firm windykacyjnych.

 


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.