Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z mechanizmami prania brudnych pieniędzy w  sposób ułatwiający ich rozpoznawanie, a także procesami powiadamiania o ich wykryciu właściwych organów administracji publicznej.

Po odbyciu szkolenia jego Uczestnicy m.in.:

  • dzięki zastosowaniu nabytej wiedzy będą mogli efektywnie reagować na transakcje podejrzane,
  • będę mogli w sposób właściwy wypełniać ciążące na nich obowiązki, a tym samym nie będą narażeni na pociągnięcie do odpowiedzialności z tego tytułu,
  • w sposób praktyczny zapoznają się z technikami i metodami identyfikacji transakcji podejrzanych, a także wewnętrznymi procedurami ułatwiającymi to zadanie.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

1. Podstawowe definicje przydatne dla poznania problemu prania „brudnych pieniędzy”.

2. Źródła „brudnych pieniędzy”.

3. Etapy i metody prania pieniędzy.

4. Obowiązki jednostek obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

5. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych:

  • Identyfikacja klienta
  • Rejestracja transakcji

6. Czynności podejmowane przez instytucje obowiązane po rozpoznaniu transakcji podejrzanej.

7. Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych umożliwiające wykonywanie ciążących na nich obowiązków -jak je przygotować?

8. Nadzór nad instytucjami obowiązanymi.

9. Generalny Inspektor Informacji finansowej – funkcje i kompetencje tego organu:

  • Zasady przekazywania stosownych informacji do GIIF przez jednostkę obowiązaną

10. Odpowiedzialność instytucji obowiązanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków.

Szkolenie skierowane jest m.in. do pracowników instytucji finansowych, biur rachunkowo-księgowych, zakładów ubezpieczeń, a także wszystkich przedsiębiorców zawierających w ramach swojej działalności transakcje, których wartość osiąga 15.000 euro lub więcej.


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.