Procedura reklamacyjna i odpowiedzialność sprzedawcy za towar niezgodny z umową

Celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z poszczególnymi etapami całej procedury reklamacyjnej, z uwzględnieniem różnorakich problemów natury prawnej towarzyszącym tym etapom, a także omówienie zagadnienia odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową, w tym ze wskazaniem ewentualnych możliwości zwolnienia się przez niego z takiej odpowiedzialności, bądź ograniczenia jej zakresu.

Po odbyciu szkolenia jego Uczestnicy nabędą przede wszystkim umiejętność sprawnego i korzystnego dla obydwu stron załatwiania zgłaszanych reklamacji.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

  1. Strony umowy kupna – sprzedaży, czyli relacja sprzedawca – klient
  2. Pojęcie konsumenta vs. pojęcie klienta
  3. Odpowiedzialność sprzedawcy:
  • moment powstanie odpowiedzialności sprzedawcy i okres jej obowiązywania
  • zakres odpowiedzialności sprzedawcy
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy, bądź ograniczające jej zakres
  1. Postępowanie reklamacyjne:
  • czynności podejmowane przez klienta/konsumenta w toku procedury reklamacyjnej
  • czynności podejmowane przez sprzedawcę w toku procedury reklamacyjnej
  • terminy dla podejmowania określonych czynności w procedurze reklamacyjnej

Szkolenie skierowane jest do właścicieli sklepów, podmiotów świadczących usługi serwisowe, dystrybutorów towarów, a także tych osób, które dopiero zastanawiają się nad podjęciem takiej działalności.


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.