Prawo pracy od A do Z

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z przepisami prawa pracy w sposób umożliwiający ich praktyczne zastosowanie.

Po odbyciu szkolenia jego Uczestnicy m.in.:

 • nabędą wiedzę w zakresie zasad zawierania oraz wypowiadania umów kształtujących stosunek pracy,
 • poznają zasady rządzące przydzielaniem urlopów, wypłacaniem nadgodzin, a także szczególne reguły dotyczące pracowników uprzywilejowanych, np. kobiet w ciąży czy pracowników w wieku przedemerytalnym,
 • będą potrafili sporządzać umowy o pracę, regulaminy pracy oraz wynagradzania, a także inne dokumenty związane z zarządzaniem pracownikami.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

1. Źródła prawa pracy.

2. Strony stosunku pracy.

3. Umowa, jako podstawa nawiązania stosunku pracy:

 • forma,
 • okres obowiązywania,
 • szczególne klauzule umowne,
 • zasady zmiany warunków pracy i płacy,
 • porównanie z innymi umowami cywilnoprawnymi, na podstawie których świadczona jest praca.

4. Szczególne formy świadczenia pracy (w tym telepraca).

5. Obowiązki pracodawcy i pracownika, w tym także zagadnienia dotyczące:

 • świadectwa pracy,
 • regulaminu pracy,
 • regulaminu wynagradzania,
 • zasad BHP.

6. Zasady wynagradzania.

7. Czas pracy.

8. Urlopy.

9. Zasady rozwiązywania stosunku pracy.

10. Szczególna sytuacja pracowników chronionych, tj.:

 • pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich,
 • pracowników w wieku przedemerytalnym,
 • pracowników młodocianych.

11. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.

12. Dochodzenie roszczeń związanych ze stosunkiem pracy.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, działów kadr oraz firm HR, a także osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prawem pracy.

 


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.