Patenty, znaki towarowe, know-how, czyli własność intelektualna i przemysłowa przedsiębiorstwa

Głównym celem szkolenia jest wyposażenie jego Uczestników we wszelkie niezbędne informacje służące ochronie ich interesów w zakresie wypracowanej w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa własności intelektualnej.

Po odbyciu szkolenia jego Uczestnicy m.in.:

  • poznają możliwości wypracowywania we własnym zakresie, bądź korzystania z ogólnodostępnych źródeł przy tworzeniu takich „narzędzi” efektywnego promowania i rozwijania przedsiębiorstwa, jak know-how, znak towarowy czy patenty,
  • zapoznają się z potencjalnymi ryzykami związanymi z ich ochroną oraz wynikającymi z tego problemami, a także poznają sposoby na ich zwalczanie i zapobieganie.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

1. Znaki towarowe, z uwzględnieniem w szczególności takich zagadnień jak:

  • zasady legalnego tworzenia znaku towarowego, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem praw osób trzecich
  • procedury rejestracyjne znaku towarowego w systemie krajowym, regionalnym i międzynarodowym

2. Wnalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, z uwzględnieniem w szczególności postępowania patentowego

3. Utwory (w kontekście majątkowych i osobistych praw autorskich), z uwzględnieniem w szczególności takich zagadnień jak:

  • określenie momentu powstania utworu i jego autora,
  • sposoby przenoszenia majątkowych praw autorskich,
  • prawo wykonywania zależnych praw autorskich.

4. Know-how a tajemnica przedsiębiorstwa (porównanie tych dwóch instytucji, określenie ich wartości dla przedsiębiorstwa, wskazanie metod ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim, a także możliwości rozporządzania nimi).

4. Sposoby prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstwa (w tym na etapie negocjacji i zawierania stosownych umów).

5. Naruszenie własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstwa – metody, zasady i terminy dochodzenia swoich roszczeń przez przedsiębiorcę.

Szkolenie skierowane jest tak naprawdę do każdego przedsiębiorcy, w szczególności tych, których działalność opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach bądź szczególnej technologii, jak również osób zainteresowanych zagadnieniami własności intelektualnej i przemysłowej.


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.