Obowiązki informacyjne spółek publicznych

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie jego Uczestników do należytego wypełniania obowiązków informacyjnych, jaki przepisy nakładają na spółki publiczne.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy m.in.:

 • dowiedzą się kiedy i w jaki sposób publikować raporty bieżące i okresowe,
 • poznają zasady właściwego przekazywania do wiadomości publicznej informacji poufnych,
 • poznają różnice pomiędzy akcją informacyjną a innymi obowiązkami informacyjnymi przewidzianymi przez właściwe przepisy prawa, a także dowiedzą się jakie działania są dozwolone w ramach takiej akcji, oraz
 • nabędą niezbędną wiedzę na temat zakazanych działań manipulacyjnych, a  także poznają sposoby na ich omijanie.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

 1. Spółka na giełdzie – obowiązki informacyjne spółki giełdowej w zarysie (zakres, podstawowe pojęcia, odpowiedzialne podmioty).
 2. Raporty bieżące i okresowe.
 3. Informacja poufna.
 4. Okresy zamknięte i transakcje z insiderami.
 5. Wezwania na akcje.
 6. Akcja informacyjna.
 7. Zakres odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych ze wskazaniem sankcji cywilnych, administracyjnych i karnych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników spółek publicznych odpowiedzialnych za obowiązki informacyjne.

 


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.