Kluczowe dokumenty spółki w pracy biura zarządu i rady nadzorczej – uchwały, protokoły, regulaminy

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie  jego Uczestników z zasadami prawidłowego sporządzania dokumentów kluczowych dla pracy zarządu lub rady nadzorczej spółki.

Po ukończeniu szkolenia jego Użytkownicy m.in.:

  • nabędą niezbędne umiejętności w zakresie przygotowywania takich dokumentów w działalności zarządu lub rady nadzorczej spółki, jak: uchwały, protokoły czy regulaminy, a także
  • poznają zasady prawidłowego wypełniania oraz zgłaszania wniosków do KRS, prowadzenia ksiąg udziałów lub ksiąg akcyjnych oraz obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

  1. Umowa  / statut spółki – zasady wprowadzania do nich zmian.
  2. Procedury wewnętrzne spółki  – regulaminy.
  3. Uchwały (zasady zwoływania posiedzeń organów spółki, treść uchwał, protokołowanie uchwał, ważność uchwał).
  4. Księga udziałów / księga akcji (zasady prowadzenia, księgi elektroniczne, odnotowywanie przejścia własności udziału / akcji na osobę trzecią).
  5. Pełnomocnictwa (zasady udzielania pełnomocnictw, rodzaj oraz zakres umocowania, zasady odwoływania pełnomocnictw i ich forma).
  6. Wnioski do KRS (obowiązek zgłaszania zmian do KRS, zasady wypełniania wniosków, terminy).
  7. Zasady przechowywania dokumentacji spółki i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do członków zarządu lub rady nadzorczej spółki, innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w spółce, jak również osób wspomagających pracę tych organów, np. pracowników biura zarządu.


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.