Oferta szkoleniowa

W ramach prowadzonych szkoleń podejmuję współpracę zarówno z indywidualnymi przedsiębiorcami, jak i firmami szkoleniowymi posługującymi się w ramach swojej działalności zewnętrznymi trenerami.

Oferta szkoleń dla podmiotów gospodarczych

Temat szkoleń wybierany jest, a następnie realizowany:

  • w oparciu o ścisłe preferencje Klienta (do mnie należy wówczas opracowanie wybranego przez Klienta tematu w taki sposób, aby w 100% odpowiadał on wymaganiom Klienta), lub
  • na podstawie przeprowadzonej przeze mnie analizy działalności gospodarczej Klienta oraz związanych z nią problemów prawnych (w tym przypadku szkolenie będzie miało na celu nauczenie Klienta, jak radzić sobie z zaistniałymi problemami lub zapobiegać ich powstawaniu).

Oferta szkoleń dla firm szkoleniowych

Z racji swojego doświadczenia zawodowego proponuję Państwu rozszerzoną formę współpracy, która polegać będzie nie tylko na realizacji szkoleń o wskazanej przez Państwo tematyce, ale także tych wybranych przeze mnie, które ze względu na aktualne problemy prawne mogą zainteresować określony krąg odbiorców szkolenia.

Napisz do mnie w sprawie szkoleń dla Twojej firmy: m.poproch@aspektyprawa.pl

Przygotowane przeze mnie szkolenia, niezależnie od tego czy są kierowane do odbiorców indywidualnych czy firm szkoleniowych, przeprowadzane są w formie interaktywnych wykładów podzielonych na krótkie bloki tematyczne, przedstawiane w formie prezentacji multimedialnej, a także obejmują bogate „case study” pomagające w sposób praktyczny zrozumieć poszczególne problemy lub zagadnienia pojawiające się w ramach szkolenia. Dla każdego szkolenia przygotowywany jest materiał dydaktyczny.